בקרת איכות - ניסור בטון וגם קידוח בטון

הודות לכך שאנו מייצרים את רוב הרכיבים בעצמנו, יש לנו שליטה מלאה על האיכות לאורך כל תהליך הייצור. האיכות חייבת להיות מיוצרת במקור! ניסור בטון וגם קידוח בטון נותנים פתרונות מצויינים עבורכם.

תהליך הייצור המלא של החלקים נתון להליך בדיקות קפדני. כל הרכיבים החשובים, בין אם הם חרוטים או משוננים, עוברים בקרה מדויקת במכונת CNC למדידת קואורדינטות עם 5 צירים, או באמצעות ציוד בקרה מיוחד ומדויק ביותר.

כל המידע מוקלט ומתויק לצורך שימוש עתידי. כל החלקים המבניים ממוספרים ישירות בזמן הייצור, וכל מידע הייצור והבדיקות מתויק.

השליטה המוחלטת בתהליך הייצור מסייעת להשגת בקרת איכות מצוינת, ומוצר סופי באיכות גבוהה.

 

1 2

מכונתSheffield למדידת קואורדינטות עם 5 צירים ושליטתCNC

למעשה כל החלקים נתונים לבדיקה מחמירה באמצעות מכונת ה-Sheffield Cordax 5-axis CMM שלנו. אנו שומרים תיעוד של כל החלקים החיוניים.

מכונת CNC לסימון באמצעות לייזר

החלקים מסומנים לצורך זיהוי באמצעות מכונת ה-CNC שלנו לסימון באמצעות לייזר.
3 4

מד-גובה לינארי

בוחן רמת מוצקות של Indentec

5

בוחן הילוכים CNC