מנועי travel ומנועי feed מוגנים היטב

מנועי ה-travel ומנועי ה-feed מוגנים בתוך גוף התושבת. אף אחד מהחלקים החשמליים, פרט למחברים, אינו חשוף ללכלוך.

feed_motor