מצמד ההחלקה מגן על תמסורת סיבוב הזרוע

תמסורת סיבוב הזרוע מוגנת על-יד מצמד החלקה במקרה שהלהב נתקע.