Coupling לשחרור מהיר של מנוע HF

הרכבה של המנוע על ראש המסור או הסרתו לוקחות רק כמה דקות.

על-מנת להפחית את משקל החלקים שאתם המפעיל חייב להתמודד, ראש המסור מחולק ליחידה של ראש המסור ולמנוע ההנעה.

מנוע ה-HF מורכב בקלות על ראש המסור עם coupling מהיר פשוט ואמין. שני בורגי מלחציים מחזיקים את מנוע ה-HF במקום בצורה בטוחה בזמן שהמכונה פועלת. כדי להרכיב את מנוע ה-HF, התאימו את ה-drive shaft המשונן ואת יתדות המלחציים לחורים בראש המסור, סובבו את להב המסור באיטיות רבה באמצעות היד, עד שהזיזים מתאימים והמנוע יושב במקומו כהלכה. עתה חזקו את בורגי המלחציים באמצעות מפתח אלן 8 מ"מ.

כדי להסיר את מנוע ה-HF, סובבו את בורגי המלחציים שלושה (3) סיבובים מלאים נגד כיוון השעון, ומשכו את המנוע ישר החוצה מתוך ראש המסור.

take_off_motor_22_kw