גלגלים לשחיקה מופחתת - ניסור בטון

גלגלים חרוטיים שמנקים את עצמם מספקים שליטה מיטבית בראש המסור לאורך המסילה. את הגלגלים ניתן להתאים בקלות, והם מציעים פעולה אמינה לאורך פרקי זמן ארוכים.

הגלגלים המנחים מסודרים באותו המישור של ראש המסור עבור חלוקת כוח מיטבית בזמן ניסור בטון .

הגלגלים המנחים על ראש המסור צריכים לנוע בחופשיות בלי יותר מדי חיכוך. תמיד קיימת כמות מסוימת של חיכוך, מכיוון שלמסבים יש איטום כפול של גומי ושל פלדה.

low_wear_rollers