אספקת מים יעילה ללהבים

אספקה יעילה של מים למרכז הלהבים באמצעות אגן הלהבים, אפילו עבור להבים לניסור בטון מישורי.