כלי עבודה

השתמשו אך ורק בכלי העבודה המיועדים לתפעול המכונה.

יש ערכת כלים שמתאימה לכל מכונות ה-Pentruder וכוללת את הפרטים הבאים:

רצ'ט (ratchet) 1/2", בוקסה 1/2" – 19 מ"מ, בוקסה אלן 1/2" 8 מ"מ x 90 ומפתח T 8 מ"מ x 100.

עבור ה-6-12 HF נדרשת בוקסה מיוחדת בגודל 3/8" – 8 מ"מ.

ניתן להשתמש בכל רצ'ט 3/3" שעוביו אינו עולה על 15 – 16 מ"מ. אנו מציעים רצ'ט עם חלק מס' 65300200 רצ'ט 3/8" 6-12 HF. תזדקקו גם לבוקסה אלן 65353800 בגודל 3/8" 8 מ"מ 6-12HF.

tools_6-12HF