Flanges לחיתוך מישורי

חיתוך מישורי הוא שיטה לחיתוך של מישור עם משטח סמוך, למשל רצפה, קיר או תקרה. אין עוד צורך בסיתות (Chiselling).
את ה-Pentruder ניתן לצייד ב-flange מיוחד לחיתוך מישורי, שבו הלהב מהודק באמצעות ששה ברגים שקועים, בלי קולר חיצוני נפרד.

קיים מגוון של קוטרים.

flush_110-130_nuts
Flange לחיתוך מישורי BC=110/130
Flange לחיתוך מישורי
BC=130
Flange לחיתוך מישורי

BC = 108 או 110

Flange לחיתוך מישורי
1-3/8" בארה"ב

ב-Tractive הבטיחות באה לפני הכל. לכן אנחנו משתמשים באומים ובברגים כדי לחזק את הלהב על ה-flange. כל דבר אחר עלול להיות מסוכן ביותר.

הפטנט של coupling לשחרור מהיר של flange הלהב מפשט את כל ההתקנות, ובפרט התקנות עבור חיתוך מישורי במישור אופקי קרוב לקרקע, או עבור חיתוכים עליונים ותחתונים. גם חיתוכים אנכיים עם מרחב עבודה מוגבל הופכים לקלים לביצוע.